Muut arkistot

Muita merihistoria-aiheisia arkistoja — niin perinteisiä kuin verkkoarkistojakin.

Museoviraston vedenalaislöytöjen arkisto

Tyyppi: fyysinen
URL: http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/va_perinto/vedenalaisloytojen_arkisto
Katuosoite: Suomen merimuseon esine-, kuva- ja arkistokokoelmien kokoelmapalvelu. Merikeskus Vellamo, Tornatorintie 99 A, Kotka.

Museoviraston meriarkeologian yksikön vedenalaislöytöjen arkistossa on yli 1400 löytöilmoitusta erilaisista vedenalaisista kohteista paikkakunnan mukaan järjestettyinä. Vanhimmat löytöilmoitukset ovat peräisin 1960-luvulta. Suurin osa löytöilmoituksista liittyy eri ikäisiin laivojen ja veneiden hylkyihin ja hylyn osiin. Vaikka vain yli sata vuotta uponneina olleet hylyt ovat muinaismuistolain rauhoittamia, kootaan arkistoon löytöilmoituksia myös nuoremmista hylyistä.

Vedenalalaisarkeologiseen kuvakokoelmaan kuuluu mustavalkoisia ja värillisiä vedoksia, dioja, videonauhoja ja digitaalisia kuvia. Aineistossa on vedenalaiskuvia hylyistä ja muista vedenalaisista muinaisjäännöksistä sekä työkuvia niissä tehdyistä kenttätöistä. Kuvien määrä on noin 13 000 ja kokoelma karttuu vuosittain lähinnä Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikön kenttätöiden tuloksena.

Museoviraston vedenalaisarkeologien tehtäviin kuuluu niiden esineiden luetteloiminen, joita on nostettu meriarkeologisten tutkimusten yhteydessä vedenalaiskohteista. Kaikki vedestä nostetut esineet vaativat konservointia säilyäkseen. Esinekokoelmaa hallinnoi Suomen merimuseo.

Avainsanat: meriarkeologia; vedenalaislöydöt

hylyt.net

Tyyppi: digitaalinen
URL: http://www.hylyt.net

Hylyt.net on haaksirikkojen ja hylkylöytöjen tietopankki, joka kattaa Suomen rannikon ja sisävedet.

Tavoitteena on alan harrastajien henkilökohtaisten pöytälaatikko-arkistojen ja sirpaletietojen kokoaminen yhteen paikkaan kaikkien hylkysukeltamisesta, merihistoriasta ja meriarkeologiasta kiinnostuneiden käyttöön. WWW-sivujen interaktiivisuus mahdollistaa tietojen päivittämisen ja kaikkien halukkaiden osallistumisen hylyt.netin tekoon ja hylkytietojen täydentämiseen.

Tervetuloa mukaan tekemään hylyt.nettiä.

Avainsanat: hylky; hylyt; museohylky; sotahylky; meriarkeologia; uponneet alukset; hylkysukeltaminen; sukellus

Suomen kauppalaivasto / Finlands handelsflotta

Tyyppi: digitaalinen
URL: http://kauppalaiva.nba.fi

Suomen merimuseon julkaisema Suomen kauppalaivasto -tietokanta. Palvelu sisältää Merenkulkuhallituksen Suomen kauppalaivasto -julkaisuissa 1921-1983 olleet alukset.

Databasen för Finlands handelsflotta av Finlands sjöhistoriska museum.


Turku Steamers

Tyyppi: digitaalinen
URL: http://www.turkusteamers.com/

Lasse Sjöströmin yläpitämä sivusto Turun höyrylaivoista. Teemana ovat Turusta tai Turun kautta liikennöineet, myös matkustajia kuljettaneet höyrylaivat.

Laivat on jaettu neljään luokkaan sen mukaan ovatko ne olleet paikallis-, saaristo-, rannikko- vai ulkomaanliikenteessä. - paikallisliikenne: laivat liikennöivät kaupungista lähisaariin ja esim. Naantaliin - saaristoliikenne: laivat operoivat Saaristomeren alueella - rannikkoliikenne: käsittää liikenteen Suomen rannikolla Saaristomeren ulkopuolelle - ulkomaanliikenne: laivojen joku käyntisatama oli ulkomailla.

Avainsanat: höyrylaivat; matkustajalaivat; Turku; paikallisliikenne; saaristoliikenne; rannikkoliikenne; ulkomaanliikenne

Valkeat Laivat

Tyyppi: digitaalinen
URL: http://www.valkeatlaivat.net/

Sami Kosken ylläpitämä yksityinen sivusto Silja Linen historiasta sekä yhtiön väreissä kulkeneista ja Tallink Siljan liikenteessä olevista aluksista. Kaikista aluksista kattavat historiatiedot ja runsaasti kuvia.

Avainsanat: Silja Line; Ruotsinlaivat; matkustaja-autolautat

Fakta om Fartyg

Tyyppi: digitaalinen
URL: http://www.faktaomfartyg.se/

Micke Asklanders websidor med mycket uppgifter om olika fartygs historia och öden.

Ruotsalaisen Micke Asklanderin internetsivut, joilla esitellään pääasiassa pohjoismaisia laivoja kuvineen ja historiatietoineen.

Avainsanat: färjor; kryssningsfartyg; roro-fartyg; lastfartyg; fartygsbilder; autolautat, risteilyalukset, roro-alukset; lastialukset; laivakuvat

Skärgårdsbåtar.se

Tyyppi: digitaalinen
URL: http://www.skargardsbatar.se/

Skärgårdsbåtar.se är en databas över Sveriges alla dåtida och nutida skärgårdsbåtar. Här finner du information om när och var fartygen byggdes, vilken dag de gick på grund och vad som hände med de som försvann från kajerna. Sidorna är fullspäckade med bilder, tekniska data samt flera års intressant historik på fartygen. Flera fartyg med anknytning till Finland.

Skärgårdsbåtar.se on kuvitettu ja usein päivitettävä tietokanta, joka sisältää tiedot ruotsalaisista saaristo- ja rannikkoliikenteen matkustajalaivoista ennen ja nyt. Mukana useita Suomeen liittyviä aluksia.

Avainsanat: skärgårdsbåtar; passagerartrafik; Sverige; register; fartygsbilder; saaristolaivat; matkustajaliikenne; Ruotsi, laivarekisteri; laivakuvat

Kansallisarkiston verkkopalvelut

Tyyppi: digitaalinen
URL: http://www.narc.fi/Arkistolaitos/sahkoiset/
Katuosoite: Kansallisarkisto (päärakennus) Rauhankatu 17, 00171 Helsinki Puh. (09) 228 521

Kansallisarkiston internetsivujen kautta pääsee tekemään hakuja arkistoluetteloista. Sivuilta pääsee mm. seuraaviin tietokantoihin: VAKKA-arkistotietokanta, AARRE-arkistorekisteri, Digitaaliarkisto, Karttahaku ja Valtakunnallinen yksityisarkistorekisteri.


Laatokan Puolustuksen Perinneyhdistys

Tyyppi: digitaalinen
URL: http://perinnearkisto1.suntuubi.com/?cat=1

Laatokan Puolustuksen Perinneyhdistys on rekisteröimätön yhteisö, joka vaalii Laatokan meripuolustuksen perinteitä. Yhdistyksen hallussa olevaan perinneaineistoon sisältyy mm. valokuvia, ja arkiston sisällysluettelo on selattavissa yhdistyksen kotisivujen kautta internetissä.

Avainsanat: meripuolustus; merisota; Laatokka

Kantapuu

Tyyppi: digitaalinen
URL: http://www.kantapuu.fi/

Kantapuu on museotietokanta, jonka kautta voit selata Suomen Metsämuseo Luston, Lapin metsämuseon, Pielisen museon, Nurmeksen museon, Verlan tehdasmuseon, Möhkön ruukkimuseon sekä Suomen Metsästysmuseon kokoelmia. Kantapuu-tietokanta sisältää laajan valikoiman suomalaisesta metsäkulttuurista kertovia valokuvia, esinekuvia ja niihin liittyviä tietoja sekä kirjakokoelmia. Kokoelmista löytyy myös paljon uittoon liittyvää aineistoa.

Avainsanat: uitto; uittohinaajat; varppaajat